Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret

Afsender

Julius Paulsen

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Julius Paulsen lover at sætte sig i forbindelse med Friedrich Deneken.

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Paulsen (Jul.)

[trykt brevhoved:] CHR. WINTHERSVEJ 5. V.

Kære Emil Hannover

Jeg skal med Glæde
sætte mig i Forbin-
delse med Dr. Deneken
og sende ham det bedste,
jeg kan skaffe.

Med Hilsen
Deres
Jul. Paulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Ingen datering i brevet. Datering endnu ikke anslået.

Friedrich Deneken

Den Hirschsprungske Samling