Menu

Emil Hannovers arkiv

1892 eller derefter

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover takker for et brev fra Rohde. Han vil kigge forbi Rohdes atelier den følgende dag, blandt andet for at låne "Le Latin Mystique" af Rémy de Gourmont. Han meddeler Rohde hvornår han selv vil være hjemme, for det tilfælde at Rohde har tænkt sig at besøge ham.

Transskription

Kære Ven,
Tak for Deres Brev forleden,
Jeg vil prøve at søge Dem i
Deres Atelier
i morgen, Søndag
mellem 2 og 3, bl.a. for at bede
Dem om at maatte laane
Remy de Gourmonts ”Le Latin
mystique”.
For det tilfælde, De ikke er
paa Atelieret ved den Tid og
har tiltænkt mig et Besøg,
lader jeg Dem vide, at jeg
næppe er hjemme 10 – 12 og
efter 2
Deres hengivne
E.H.

Fakta

Brev

Dansk

Brevet er udateret, men den omtalte "Le Latin Mystique" af Rémy de Gourmont udkom i 1892.

København
København
Rémy de Gourmont

Den Hirschsprungske Samling