Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret, efter 1894

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Emil Hannover inviterer Johan Rohde på udflugt den følgende dag: Planen er, at de to og Charles Been skal med tog til Frederiksdal og ro på Bagsværd sø og spise middag "i det grønne", derefter hjem "med Vogn".

Transskription

[Påtrykt brevpapiret:]
DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM.


SEKRETÆREN [gennemstreget med blæk]

Kære Rohde,
Vil De ikke gøre Been og
mig Fornøjelsen at tage sammen
med Xylograf Hendriksen og os
til Frederiksdal i morgen, Torsdag,
med Tog 3,25 fra Nordbanegaarden.
De skal faa Middag i det grønne,
Rotur paa Bagsværd Sø og Hjem-
fart med Vogn til Lyngby.
Sig saa ikke nej!
Deres hengivne
E.H.

Onsdag.

Fakta

Brev

Dansk

Ingen datering, kun angivet "Onsdag." Brevet daterer sig efter 1894, hvor Hannover fik formel tilknytning til Kunstindustrimuseet. Her var Charles Been ansat fra 1893 som sekretær; (jf. brev fra Rohde til Hannover dateret 26. juni 1893).

Charles Been

Den Hirschsprungske Samling