Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret. Formentlig mellem oktober 1894 og maj 1895

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Emil Hannover spørger Johan Rohde, om han vil sikre sig, at Alfred Pers holder et "kunstnerisk Øje" - og tager Rohdes eget gode øje med på råd - med hvilken buste af afdøde L.I. Brandes, komiteen for mindesmærket beslutter sig for. Søsteren til afdøde har opsøgt Hannover og bedt ham anmode Rohde om denne tjeneste.

Transskription

Kære Ven,
Kender De noget til en Billed-
hugger Bærentsen? Han siges at
have modelleret en Buste af min
afdøde Onkel, Etatsraad Brandes,
og dennes Søster var hos mig i Dag
for at bede mig bede Dem bede dr.[?]
Pers om at have et kunstnerisk
Øje med Valget af den Buste, til
hvilken Komiteen for et Mindes-
mærke for den gamle Brandes be-
stemmer sig. Om Deres Fætter er i
Besiddelse af saadant et Øje, ved
jeg ikke, men De skulde – hvis De
da ellers kan aflokke Sagen til-
strækkelig Interesse dertil – for alle
Tilfældes Skyld foreslaa ham at tage
Deres med paa Raad.
Besøg mig snart og vær venligst
hilset.
Deres hengivne
E.H.

[2]
[navne noteret med blyant i en anden hånd (vanskelig at læse) end Hannovers:]
A[…?]
Niels Skovgaa[?]
Gustav Philipsen
Alfred Pers
P. Johansen (Cirkulært[?]

Fakta

Brev

Dansk

Ingen datering. Brevet omtaler en buste af afdøde etatsråd L.I Brandes. Han døde i september 1894, hvorefter opgaven med udførelsen af en buste må være stillet. Kunstneren er dog endnu ikke besluttet i brevet, Hannover har sendt til Rohde: Dateringen af brevet placerer sig således nok i første halvdel af året 1895, da de tre buster, der umiddelbart eksisterer af etatsråden, daterer sig til året 1895. Samme kalenderår, som brevet er skrevet, skulle m.a.o. se busten færdiggjort.

L.I. Brandes

Den Hirschsprungske Samling