Menu

Emil Hannovers arkiv

Fredag Middag. Ingen yderligere datering

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Transskription

Fredag Middag
I Hast
Kære Rohde,

Efter at De var gaaet snakkede
Henrichsen og jeg videre om S.M.’s
Affairer. Jeg troer, vi nu efter mange
Samtaler om Mulighederne for at
hjælpe dem har udtømt dem alle, og
jeg kan ikke se, der er noget andet at
stille op, end at den fri Udstilling
maa give S.M.’s den Dotation, som
en Gang har været paatænkt. Jeg
véd, De lod Tanken derom fare,
fordi der var saa mange, der trængte
til Hjælp, men af disse maa jo
Skovgaards nu betragtes som
hjulpen, og jeg synes, De maatte
kunne give i hvert Fald Fru S.M.
og Viggo Pedersen en Dotation paa
mindst 1000 Kroner hver.

[2]
Det vilde ikke være meget klædeligt
for den fri Udstilling, om to af
dens f. Parthavere gik fallit, og
man kunde med nogen Ret – synes
jeg – indvende mod Udstillingens
Passivitet, efter at alle andre Forsøg
paa at komme to af dens Parthavere
til Hjælp vare mislykkede. Talen er jo om to Men-
nesker, som kan stille et betydeligt
Kontingent af kunstneriske Værdier
til den fri Udstilling, og om deres
Arbejdskraft lammes nu af øko-
nomiske Vanskeligheder, vil det
ogsaa – ja, jeg mener det virkelig
– sætte Spor paa den fri Udstillings
Førighed.
Jeg synes, De bør alvorlig gjenoptage
denne gamle Tanke til Overvejelse
og handle hurtigt, hvis der skal
handles. Husk, De binder derved ogsaa
S.M.’s til Udstillingen. Deres hengivne
E.H.

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling