Menu

Emil Hannovers arkiv

Mandag. Ingen yderligere datering

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Transskription

Kære Ven,
Fru Willumsen var oppe hos mig
i Formiddags, og jeg lettede saa mit
Hjærte. Jeg sagde hende ogsaa, at jeg
havde talt med Dem om Sagen
mellem W. og Kleiss, men hun bad
mig søge at afholde Dem fra at
tale videre med W. derom, da han
ikke vilde taale nogen Indblanding
hverken fra Dem eller mig eller
nogen anden i sine Affairer, og
saadan Indblanding kun plejer
at gøre ham endnu mere stædig
end ellers. Hun sagde, at han var
ganske paa det rene med, at han
ikke kunde vedblive at være Del-
tager i den fri Udstilling samtidig
med at sælge sig til Kleiss. Iøvrig
mente hun ikke, at denne vilde
gøre et tilfredsstillende Bud.

[2]
Forresten skulde hun hilse mig fra
W. og sige, at han var ”meget ked af”
at han var ”kommen til” at være
uartig mod mig. Han havde, paastod
hun, blot villet sige, at han ikke
kunde lide mig, før han lærte mig
at kende.
Besøg mig snart.
Deres hengivne
Emil Hannover

Mandag.

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling