Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-04-20

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Sofie Holten spørger, om Hannover har planer om at anmelde Christen Dalsgaards udstilling i Kunstforeningen. Hvis ikke vil hun selv forsøge at få optaget en omtale i Politiken, selvom hun helst er fri for det.

Transskription

20de April 1891
11 Ravnsborggade

Kære Hr: Hannover!
Sig mig, har de til Hensigt at skrive om Dalsgaards Udstilling
i Kunstforeningen; jeg vilde af forskellige Grunde nødig at den
i Politiken skulde gaa fuldstændig upaatalt hen, saa nødigt
at i tilfælde af at de ikke gør det, vil jeg forsøge paa om
de vil optage en Artikel af mig om den; skønt dette vil
være noget jeg grumme nødigt griber til.
Med venlig Hilsen deres hengivne
Sofie Holten

Fakta

Brev

Dansk

Hannover skrev en omtale af Dalsgaards udstilling, publiceret i Politiken 4. maj 1891.

København
Christen Dalsgaard

Den Hirschsprungske Samling