Menu

Emil Hannovers arkiv

1888-10-05

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Sofie Holten har læst korrektur på et fransk manuskript af Emil Hannover. Hun har rådført sig med Marie David, inden der er blevet indført rettelser, da Davids fransk er betydeligt bedre end hendes eget. Holten mener ikke, at Hannovers franske vil være let forståeligt for en franskmand, så selvom der sandsynligvis skal læses korrektur på det inden publikation vil det være ønskeligt med en grundig gennemskrivning. Holten vil gerne udføre nogle friluftsstudier, men vejret forhindrer hende i det for øjeblikket.

Transskription

Hjortnæs pr. Sorø. –
5te / Okt 88. –

Kære Hr: Hannover!
Tak for Deres Brev, som meget har glædet mig. –
Jeg har læst Deres Manuskript igennem og tilladt mig at gøre nogle
smaa Bemærkninger, som lød mere franske; idet jeg maa bekende,
at jeg dog ikke har gjort , noget, førend jeg tog Frk David med paa Raad,
hvilket de ikke maa betragte som Indiscretion; thi jeg har nemlig
aldrig, som hun, studeret Fransk for Sproget[s] Skyld, og jeg vilde derfor
være sikker i min Sag.
Naar de imidlertid appellerer til min Mening om det franske;
tror jeg, at de burde lade Deres danske Manuskript oversætte af
én, der var vel kyndig i Sproget, da Deres Fransk lugter lovlig

[2]
meget af Dansk, og jeg tror, er næsten overbevist om, at det paa
flere Steder vil være en Franskmand ubegribeligt, hvad der er Deres
Mening; enkelte Steder maatte jeg gætte mig til det; men der kunde
jo ikke være Tale om at indlade sig paa Omarbejdelse uden at have
den danske Text. –
Rimeligvis vil det gaa dem, som andre, der skriver til franske Blade,
at en Franskmand i sidste Instans læser Correctur paa Deres Artikel;
men han skulde dog helst forstaa den; De maa ikke tro at dette
er Lyst til besser machen fra min Side, men jeg har set ganske
ubehagelige Fejltagelser opstaa i lignende Tilfælde.
Jeg sidder hernede med god Villie til efter Evne at fuldføre et Par
Friluftsbilleder; men Vejret er i den sidste Uge rent utaaleligt
fugtigt og koldt, og naturligvis skal jeg bruge Solskin og saa
regner det altid – det er haarde Betingelser man arbejder

[3]
under, naar man i dette Klima vil være Landskabsmaler –
Med venlig Hilsen til Deres Frue og Dem er jeg Deres hengivne

Sofie Holten

Fakta

Brev

Dansk

Sorø
Marie David

Den Hirschsprungske Samling