Menu

Emil Hannovers arkiv

1894-10-02

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Sofie Holten beklager at måtte melde afbud til festen i anledning af Willumsens tilbagevenden fra Paris. Hun takker for oplysninger fra Hannover angående en udstilling i Kunstindustrimuseet og fortæller at les Arts Décoratifs arrangerede en kvindeudstilling i Paris i 1892.

Transskription

pt. Vedbæk. 2den Okt. 1894.

Kære Hr: Hannover!
Jeg er meget ked af at et beklageligt Uheld og et Komitémøde forhindrer mig
i at være deltager i Festen for Willumsen paa Torsdag Aften. –

Jeg har ærgret mig men ser ingen Udvej.
Med venlig Hilsen
og Tak for Brevet om Udstillingen i Kunstindustrimuseet, 1892
foranstaltede ”Les arts decoratifs” en Kvindeudstilling i Paris
jeg har nu faaet en Catalogue. deres hengivne
Sofie Holten.

Fakta

Brev

Dansk

Sofie Holten spørger i et brev til Emil Hannover 24. september 1894 om der i Kunstindustrimuseet findes genstande med relevans for kvindeudstillingen i København (1895) som hun på daværende tidspunkt var med til at forberede. I samme ombæring spørger hun om Hannover er i besiddelse af et katalog over kvindeudstillingen i Paris 1892. Det er sandsynligvis denne udveksling der henvises til sidst i brevet.

Jens Ferdinand Willumsen

Den Hirschsprungske Samling