Menu

Emil Hannovers arkiv

1890-01-20

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Sofie Holten beklager, at der er gået nogle dage, inden hun har fået svaret på et brev fra Hannover. Hannover har tilsyneladende omtalt en sag, som Holten også har diskuteret med Rasmus Christiansen, og det lader til, at Christiansen i let grad har fordrejet Holtens ord desangående. Hun glæder sig dog over at ingen er blevet uvenner af den grund.

Transskription

[NB: I begyndelsen af øverste linje på side 2 mangler et verbum; antage eller få.]

Ravnsborggade 11
20de Januar 1890.

Kære Hr: Hannover!
De maa ikke tro at disse Par Dages Tavshed er Tegn
paa Uvillie fra min Side, det er tilsammenstødende
Omstændigheder, der er Skyld i, at jeg ikke har faaet
svaret dem og takket dem for deres Brev, som det var
mig en stor Glæde at modtage; fra min Side er den
tykke Streg slagen. –
Jeg vil nu betragte det som et Held, at jeg kom til
at omtale denne Sag for Christiansen, skønt jeg ind[-]
ser, at man helst skal afholde sig fra at meddele
sine Indtryk til andre, da de derved let skifte og

[2]
bestemtere Former end dem man selv havde givet dem,
uden i mindste Maade at ville tillægge Chr: at have
forvansket mine Ord, er der dog en Nuance af Forskel;
men hvorfor spilde sin og deres Tid paa intetsigende
Smaating; det væsentligste er dog at man igen kan
mødes uden Uvillie og derfor takker jeg dem for
deres Brev og beder Dem og deres Hustru modtage

en venlig Hilsen fra deres hengivne
Sofie Holten

Fakta

Brev

Dansk

Det er uklart hvilken sag brevet drejer sig om, og hvilken ordveksling imellem Holten og Christiansen der henvises til.

Rasmus Christiansen

Den Hirschsprungske Samling