Menu

Emil Hannovers arkiv

Slut september/start oktober 1894

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen-parret skal fejres i forbindelse med deres hjemvenden fra Paris, både for at glæde Willumsen og hans familie, men også for at pirre hans modstandere. Hannover opremser hvem der vil deltage, og beder Rohde medbringe sin søster. Hannover vil gerne have at Rohde holder en tale for Willumsen. Han har selv stillet sig til rådighed som taler for fru Willumsen.

Transskription

Kjære Ven,
Det er Meningen at fejre Willumsens Hjemkomst med
en ganske beskeden Sammenkomst. Hensigterne dermed er
disse (Nummerordenen kan varieres efter Behag): 1) at
forsøge at more os, 2) at glæde og stimulere W., 3) at imponere
hans Familie, 4) at drille hans Modstandere. Følgende vil
sandsynligvis deltage; de fleste er allerede sikkrede:
Slott-Møller med Frue, Frk. Rambusch, Frk. Petersen og en
fjerde Dame, Hammershøj med Frue, Frk. Holten, Fru
Topsøe, Frk. Topsøe, William Behrend, Gust. Helsted,
Erich Henrichsen, Been, Christiansen med Søster, Find, Clement,
Fritz Bendix med Frue, Dorph, Carl Nielsen med Frue, Simon
Koch med Forlovede, Ove Rohde med Frue, Architekt Bruun
(gammel Ven af W.), Mourier-Petersen med Frue, Vald. Vedel
med Frue, P. Nansen, Cavling med Frue.
De bedes medtage Deres Søster, og De bedes endvidere holde
Talen for W. Der kan efter min Mening kun være
Valg mellem tre: De, Slott-Møller og jeg selv. Jeg vil
for W.’s Skyld ikke gøre det; det kan umulig mere
imponere nogen, at jeg hylder W. Slott-Møller har
ikke noget mod at gøre det, men mener som jeg,
at De har Anciennitetsforpligtelsen dertil som W.’s
ældste Ven, og jeg beder Dem altsaa overtage Rollen,
da jeg mellem os sagt ikke saa forfærdelig tillidsfuldt
ser den i Sl. M.s Hænder. Jeg har stillet mig til Dispo-
sition som Taler for Fru W.
Sammenkomsten finder Sted en af de sidste Aftener
i denne Uge Maaned. Naar kommer Willumsens?
Deres hengivne
E.H

Fakta

Brev

Dansk

Den omtalte fest for Willumsens blev afholdt 4. oktober 1894 (jf. brev fra Sofie Holten til Emil Hannover 2. oktober 1894). Planlægningen af festen diskuteres i flere breve imellem Rohde og Hannover i løbet af september 1894.

Den Hirschsprungske Samling