Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-04-25

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Sofie Holten har modtaget brev fra Hannover vedrørende Christen Dalsgaards udstilling i Kunstforeningen. Det lader til, at Hannover har overvejet ikke at skrive om udstillingen, hvilket Holten beklager. Hun mener, at Dalsgaard, som ellers er et tilbageholdende menneske, fortjener at blive set af et større publikum. Hun sætter ham personligt højt, både som kunstner og menneske, og har selv opfordret ham til at vise sine ting i Kunstforeningen. Eftersom Hannover tilsyneladende synes om udstillingen mener Holten, at han bør skrive anmeldelsen - det vil virke bedre end hvis hun selv gjorde det.

Transskription

25 April 1891.
11 Ravnsborggade. –

Kære Hr: Hannover!
da jeg iaftes ved Midnatstid kom hjem fra en Udflugt paa
Landet, fik jeg deres Brev.
Det gjorde mig ondt, at netop Udstillingens
Betydning nu vilde afholde dem fra at skrive om den; skønt jeg
saagodt forstaar Afslagets gode Motivering. –
Ser de, jeg har megen
Kærlighed til mange af Dalsgaards Arbejder og megen Interesse
og Venskab for Manden selv, som jeg har kendt gennem en
lang Aarrække, da han var min første Lærer; endvidere

[2]
er det mig, der har bevæget ham til denne Udstilling,
hvad jeg mente vilde være til Glæde for Mange.
Et Tegn paa, at denne, for den rolige, tilbagetrukne Mand,
ikke ganske dagligdags Ting; at komme ud af sine Folder,
ikke havde været fuldstændig spildt, skulde jo være at Publi-
kum saa hans Arbejder, og at Pressen omtalte dem. –
En Anmeldelse med mit Navn under skulde kun være
en Nødhavn, og har ikke den Betydning, som hvis de skrev,
(da de jo ellers skriver alle Anmeldelser, kunde det se lidt
løjerligt ud). Og nu da det er saa lykkeligt, at de

[3]
virkelig synes om Udstillingen, maa de endelig gøre det;
thi saa er der absolut ingen Grund for, at jeg skal, saa
meget mere som jeg ikke kan skrive en Artikel hverken
paa 3 eller 4 Timer, og den da først vilde komme i ”Poli[-]
tiken” længe efter at Udstillingen var lukket, en efter
min Mening grumme uheldig Ting. –
deres hengivne
Sofie Holten

Fakta

Brev

Dansk

Hannover skrev en omtale af Dalsgaards udstilling, publiceret i Politiken 4. maj 1891.

Den Hirschsprungske Samling