Menu

Emil Hannovers arkiv

1894-09-24

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Sofie Holten vil gerne vide om der i Kunstindustrimuseets samling findes kvindearbejder som er af relevans for Kvindernes Udstilling. Hun efterspørger også et katalog over den tidligere afholdte kvindeudstilling i Paris.

Transskription

p.t. Grosserer Frimodt
Vedbæk

24 Sept. 1894

Kære Hr: Hannover!
Jeg søgte dem forgæves i Gaar i Kunstindu-
strimuseet – vilde gærne have spurgt dem
om der paa Musæets nuværende Udstilling
fandtes Kvindearbejde som var af den Be-
tydning at de ikke kunde undværes i
den kulturhistoriske Afdeling (i hvis Styrel-
se jeg er Medlem) paa Kvindernes Udstilling.
Jeg kunde nemlig ingen finde.
Endvidere vilde jeg have spurgt dem om de
aldrig har set en Bog eller et resumé
over den i sin Tid saameget omtalte
Kvindeudstilling i Paris?
Med venlig Hilsen
deres hengivne
Sofie Holten

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling