Menu

Søgeresultater: 829

Hent som regneark

Udateret

Ludvig Find

Emil Hannover

Ludvig Find skriver - på hvad der fremgår at være Hannovers opfordring - om kunstnerkollegerne Gad Frederik Clement, Ge…

Udateret, efter 1894

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover inviterer Johan Rohde på udflugt den følgende dag: Planen er, at de to og Charles Been skal med tog til F…

Udateret

Ludvig Find

Emil Hannover

Ludvig Find takker Hannover overstrømmende for en omtale - en smuk og ren afhandling - i Kronikken i Politiken.

1899-1900

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

Kære Hannover Tidsskriftet “PAN” har an- modet mig om, at bede Dem skrive Tekst til en Del Billeder efter den frie Ud…

Mandag. Ingen yderligere datering

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Ven, Fru Willumsen var oppe hos mig i Formiddags, og jeg lettede saa mit Hjærte. Jeg sagde hende ogsaa, at jeg h…

Udateret

Michael Ancher

Emil Hannover

Kjære Hr Hannover! Desværre havde jeg ikke Aandsnærværelse til at standse Dem forleden Dag; jeg vilde have spurgt Dem, …

1892, anslået

Jens Ferdinand Willumsen

Opstillingen. Vasen ønsket stillet midt paa Gulvet i den Stue, som sandsynligvis fyldes af mine Ting allene, paa en Pi…

Mandag. Ingen yderligere datering

Emil Hannover

Johan Rohde

Mandag. Kære Ven, Jeg har omsider faaet gjort Regnskabet ang Willumsens Buste op. Udgifterne var: Formen –…

1893-1894

En lille seddel i Harald Slott-Møllers hånd med en note om Niels Ebbesen.

Udateret. Muligvis fra året 1896

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover beder Johan Rohde gennemlæse et manuskript og returnere det dagen efter. Slutningen på manuskriptet, oply…

1892 eller derefter

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover takker for et brev fra Rohde. Han vil kigge forbi Rohdes atelier den følgende dag, blandt andet for at låne "L…

Udateret

Gudmund Hentze

Emil Hannover

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Hentze Kære Hr Emil Hannover Vil De gøre mig en Tjeneste? Vil De paa en el…

Udateret

Gudmund Hentze

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Hentze Kære Hr Hannover Tak for Deres elskværdige Brev og Tak for, at De vil hjælpe mi…

Fredag Middag. Ingen yderligere datering

Emil Hannover

Johan Rohde

Fredag Middag I Hast Kære Rohde, Efter at De var gaaet snakkede Henrichsen og jeg videre om S.M.’s Affairer. J…

Udateret

Alice Hannover

Johan Rohde

Alice Hannover inviterer Rohde til middag den kommende torsdag, hvor også Georg Brandes' forældre er inviteret.

1892, anslået

Jens Ferdinand Willumsen

En skitse med blå blyant, formentlig et landskabsmotiv.

Onsdag aften

Peder Severin Krøyer

Emil Hannover

Krøyer svarer Hannover på en henvendelse om tegninger i Hirschsprungs samling. Krøyer vidste ikke, han var repræsentere…

Søndag

Peder Severin Krøyer

Emil Hannover

Krøyer skriver til Hannover og aflyser deres aftale den følgende dag: Et maveonde har sendt ham på havresuppe som enest…

Udateret. Formentlig mellem oktober 1894 og maj 1895

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover spørger Johan Rohde, om han vil sikre sig, at Alfred Pers holder et "kunstnerisk Øje" - og tager Rohdes e…

Udateret

Georg Achen

Emil Hannover

Høsterkjøb pr. Hørsholm Kjære Hannover, tak for det tilsendte Særtryk af Deres Kritik i Tilskueren, det kan nok vær…