Menu

Emil Hannovers arkiv

1889-09-08

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen takker Emil Hannover for et særtryk af hans artikel om Rafaëlli. Christiansen fortæller at et fransk, illustreret katalog nu kan købes i København, så Johan Rohde vil undlade at købe en udgave af det til Hannover i Paris. Han fortæller også, han har mødt Agnes Rambusch og hendes moder i København og udfrittet dem om det maleri i størrelsen 1:1 af en hingst, som Harald Slott-Møller arbejder på i Gjerrild i Jylland.

Transskription

Komigjen Kro ved Langesø
pr. Odense
Søndagen d: 8de Septbr 89

Kjære Hannover! — Tak for det tilsendte
Særtryk af Rafaëlli, som jeg modtog nogle
Dage før min Afrejse herover. Jeg lovede
Rohde, før han rejste, om at underrette
Dem om, hvad De maaske allerede vèd,
at den franske ill: Katalog nu kan faaes i
Kjøbenhavn hos min Broder og andre Steder,
hvorfor han anmodede mig om at bede Dem
fritage ham for sit Løfte om at kjøbe Kata-
log til Dem i Paris, da den jo ikke fylder saa
lidt i en Haandkuffert. Dagen før jeg rejste fra
Kjøbenhavn traf jeg Fru Rambusch med Datter
paa Gaden og jeg pumpede dem naturligvis
efter Evne angaaende den famøse Møllerske
Hingst, da de havde tilbragt en Feriemaaned
i Gjerrild. Der er en Rytter paa, en Karl som
rider den tilvands. Den vender Siden til
og trykker sig for at gaa i Vandet. Alle
fire Ben staa paa Jorden. Jeg var nær
rejst over for at se den; men jeg turde ikke friste
det gode Vejr længere. Derfor opgav jeg det.
Venlig Hilsen til Dem og Frue fra Deres
R. Christiansen.
Opgiv mig ved Lejlighed Deres tilkommende Kjø-
benhavnske Adresse.

Fakta

Brevkort

Dansk

Datering på brevkort

Hannover skriver til Rohde i august 1889 om artiklen om Rafaëlli i Dagens Krønike. Se også brevene udvekslet mellem Hannover, Rohde, Slott-Møllers og Christiansen i samme måned, samt breve af henholdsvis 8. og 15. september, hvor maleriet af hingsten omtales.

Odense, Langesø
København

Hrr: Kunsthistoriker E. Hannover
Katrinebjerg
pr. Taastrup Station
ved Kjøbenhavn

Den Hirschsprungske Samling