Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-05-18

Afsender

Georg Bestle

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[trykt brevhoved:]
Georg Bestle

Skindergade 47

Telefon Nr. 1038

Kjøbenhavn, d. 18 Mai 1898

K.

Herr Forfatter Emil Hannover!

Efter at jeg idag har modtaget Deres venlige
Brev angaaende Slott-Møller, søgte jeg strax En
af mine Kollegaer i Inspektionen for Helligaands Kirken,
men han vilde paa ingen Maade give sit Samtykke
til at det omtalte Relief blev anbragt i Hellig-
aands Huset; saa at det er haabløst – men da De
skriver, at det er en saare vanskelig Tid for Ægte-
parret Slott-Møller, saa vil jeg spørge Dem, om de
vil modtage et Beløb paa 3 a 400 Kr som en Hjelp,
saa er de til Tjeneste.
Med Høiagtelse
Georg Bestle

[forneden til højre, langs siden, i Emil Hannovers hånd med blyant:]
ad Slott-Møller

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev.

København

Skindergade 47, København K.

Harald Slott-Møller

Den Hirschsprungske Samling