Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-07-21

Modtager

Emil Hannover

Transskription

21.VII.98

Kjære Ven

Det er hverken af Desparation
eller af Ligegyldighed at jeg
ikke før har svaret dig paa
dit Brev, men der var
nemlig en Mand i Kjøben-
havn der skyldte mig 100
Kr som jeg dog ikke var helt
sikker paa at kunde
faa nu, men som
jeg dog vilde forsøge paa
at faa før jeg tog imod
dit venlige Tilbud.
Jeg fik de 100 Kr i Dag
saa nu er der Ro
igjen i en 14 Dages Tid
og jeg behøver altsaa i hvert

[2]
Fald ikke endnu at
tage imod dit redebonde
Tilbud.
Jeg kommer desværre
i de nærmeste Dage
til at tage over til
Kjøbenhavn en Dags
Tid dels for at se paa en
Del af de af mine
Arbejder som Michelsen
har i Gang og dels for
at forsøge at gjøre det
umulige muligt nem-
lig at skaffe de
nødvendige Penge til
Tilværelsens Fortsættelse
Hvis jeg bliver i Byen
mer end en Dag vil
jeg gjærne have Lov

[3]
til at komme ud
at besøge Jer i Bag-
sværd en Eftermiddags
Stund – Jeg skal i saa
Fald nok lade dig vide
naar det bliver sand-
synligvis Onsdag eller
Torsdag.
Med min bedste Tak
for Brevet for din Ulejlig-
hed og for dit venlige
Tilbud og med de bedste
Hilsner er jeg din
hengivne

Harald Slott-Møller

[4]
[streger sat med blyant med Emil Hannovers hånd:]
oppe fra

nedefra

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev.

Bagsværd

Den Hirschsprungske Samling