Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-02-24

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

24. II .98. Nyhavn 22. K.

Kjære Ven! Det glæder mig meget at høre,
at De vil hente Billedstof fra “den fri Udst.”.
Vi kommer til at trænge til De[res] Støtte, og
De bliver saa sikkert vor eneste. —
Noget Møde troer jeg ikke, vi faar inden
Udstillingen, men da der jo nok bliver noget
at sende omkring til Medlemmerne, kunne
vi jo, naar Lejlighed byder sig[,] spørge om
Tilladelsen, som sikkert slet ikke er nødven-
dig; at De ikke giver Honorar, er der
vist ingen, der vil misforstaa.

Haaber det staar godt til hos Dem.
Med venlig Hilsen til Deres Hustru
Deres hengivne Johan Rohde.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling