Menu

Emil Hannovers arkiv

April 1890

Afsender

Alice Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Alice Hannover har været til læge i Rom, og der er heldigvis udsigt til bedring, selvom hun endnu er svag (og derfor ikke må skrive længere breve). Lægen har rådet hende til at tilbringe næste vinter i syden. Hun har forsøgt at mande sig op på rejsen mod Italien for at få set noget af landskabet og kunsten, men nu bliver hun på sit værelse og lader sig pleje.

Transskription

Hotel du Midi, Via delle Finanze Roma.
Kjære Rohde, Da det er mig forbudt at skrive
”rigtige Breve” maa De foreløbig nøjes med et
Par Ord om Resultatet af Undersøgelsen af Læ-
gen i Rom. Til min store Trøst opfatter han
foreløbig Sygdommen som akut, og giver
mig godt Haab om Helbredelse. Han raader
os til at tilbringe næste Vinter i Syden. Paa
Vejen herned følte jeg mig ret syg, men gjorde
mig stærk, for at kunne nyde det herlige Land
og den vidunderlige Kunst. Lægen – den danske Dr.
Bull,
Slott-Møllers Læge – mener at jeg paa Rejsen her
ned har gaaet med en Lungehindebetændelse, der rime-
ligvis har haft til Følge de stærke Komplikationer til
Lungen, som han forefandt ved min Ankomst.
Jeg tør nu ikke forlade Værelset, bliver fodret op,
og har den omhyggeligste Pleje. Jeg haaber snart
at være saa rask, at De kan faa glædeligere Efterretnin-
ger fra os. Mange Hilsner fra Emil og Deres Alice Hannover.

[på den anden led i margenen foroven:]
Skriv snart.

Fakta

Brev

Dansk

Udateret fra afsenderens side, men stemplet af postvæsenet i København 1890/04/18

Rom
København
Harald Slott-Møller

Den Hirschsprungske Samling