Menu

Emil Hannovers arkiv

1898

Modtager

Emil Hannover

Transskription

6. [hjørnet af papiret afrevet]

Kjære Hannover
Ja det blev saa til
at Hirschsprung efter
en Del Vrøvl kjøber
mit Billede Foraaret
paa følgende – ikke
særlig smigrende Be-
tingelser –
At han maatte
sælge det igjen at
han maatte give
mig 100 Kr strax 300
den 10de September
og Resten i Løbet af
October nej det var
Begyndelsen af October
– Ja nu vil jeg

[2]
… er jeg ikke
som Skrædder P Holm
& Co kommen under
kriminel Behandling
for et eller andet
– venligsindet Blad
vil jo saa uigjen
driveligt beskylde mig
for at have drevet
Afbetalingsforretning –
med Billeder –
Dette for mig saa
Generende Arangement
er Grunden til at
at[sic] du ikke som
jeg havde lovet dig
strax jeg solgte noget
skulde faa de

[3]
100 + 10 Kr – men
da Hirschsprung jo
nok er god for 800
Kr behøver du neppe
at tigge. Nu i Sep-
tember kan jeg dog
vist ikke lade dig
faa dem da jeg har
Husleje her og Renter
til Liebe som jeg
takket være Afbetalings-
systemet har maatte[t]
bede om Henstand med
til omkring den 10de
dennes – Men du
skrev jo ogsaa i sin
Tid at du først skulde

[4]
bruge dem i October
ikke sandt?
Her har vi det
godt, hvilket vil
sige med megen
Travlhed – af den
Grund er det ogsaa
at du først nu faar
dette Brev som du
burde have haft for
længe siden.
Med Tak for sidst
& de venligste Hilsner
til Karen og dig selv
fra os her er jeg
Din hengivne
Harald Slott-Møller

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Hjørnet af brevet er afrevet, hvor dateringen har stået. Omtalen af Heinrich Hirschsprungs køb af maleriet "Foråret" placerer brevet indenfor 1898. Nærmere tidspunkt er endnu ikke bestemt.

Den Hirschsprungske Samling