Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret

Afsender

Ludvig Find

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Ludvig Find takker Hannover overstrømmende for en omtale - en smuk og ren afhandling - i Kronikken i Politiken.

Transskription

[Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd:] Find

Kære Hannover. Er det virkelig
Politikken jeg sidder og læser i?
Deres smukke og rene Af-
handling i Kronikken har
glædet mig inderligt. Uden
at jeg forskriver mig til F[…]-
vo[...] og Wassermann maa
jeg sige Dem Tak for den,
Finder De det overdrevent
jeg gør det for min egen Skyld.
Venlig Hilsen
Deres hengivne
Find

Fakta

Brev

Dansk

Brevet er udateret

Den Hirschsprungske Samling

Kasse 66. eh 0163 l. find til e. hannover udateret