Menu

Emil Hannovers arkiv

1889-01-31

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover har hørt, at Rohde har svært ved at hitte rede i de solgte lodder til Wildenraths lotteri, så han sender her en liste over hvem, han har solgt lodder til og for hvilke beløb.

Transskription

Berlin
U. d. Linden 58 d. 31/1-89
Kjære Rohde,
jeg hører hjemmefra, at De er i Vilderede
med Lotteriet. Jeg afskrev til alt Held min Liste
og modtog Afskriften inden min Afrejse. Ved denne
havde betalt til mig: 1) Lotze, 2) Bruun, 3) Lachmann, 4) Sigrid
Hannover (min Svigerinde), 5) min Søster, Iris Cohen,
6) min Broder (paa Gl. Kongevej 91) og 7) min Kone, –
henholdsvis 1) 10 Kr. 2) 10 Kr. 3) 10 Kr. 4) 10 Kr.
5) 10 Kr. 6) 20 Kr. 7) 10 i alt Kr. 80. Lotzes anden
Tikrone maa altsaa returneres.
Deres hengivne
EH.

[I venstre margen:]
Lotze har No. 124 og 125 paa min
Liste.

Fakta

Brev

Dansk

Berlin
København

Den Hirschsprungske Samling