Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret

Afsender

Gudmund Hentze

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Hentze

Kære Hr
Emil Hannover
Jeg spurgte Peter Hansen om han vilde
overlade Dem Tegningerne til Johs V Jensens
Bøger som De ønskede at købe paa min
Udstilling. P. Hansen bad mig hilse og
sige, at De kendte ham jo saa godt per-
sonligt, at De kunde tale om det. Jeg ejer
jo desværre ikke Tegningerne, ellers
skulde det selvfølgelig være mig en
Glæde at overlade Dem dem. Med
Hilsen til Dem og Deres Hustru
Deres
Gudmund Hentze
Villa nuova
Lyngby

Jeg er i disse Dage i Vejle for at male nogle Værelser
ud med Figurer og Dekorationer hos Fabrikant Stemann

Fakta

Brev

Dansk

Fortrykt årstal med cifrene 190. Dvs, at brevet er fra før 1910.

Den Hirschsprungske Samling

Kasse 71. eh 0383 g hentze til e hannover udateret