Menu

Emil Hannovers arkiv

1904-12-08

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Hannover
øv. th.:] Rohde

8 . XII . 1904
Nybrogade . 12
K

Kjære Ven.

Hjærtelig Tak. Min Hustru og
jeg ere lige indtagne i den smukke
Ske, men især rørte over, at De
for at glæde os skiller Dem ved et
sjældent gammelt Arvestykke. — Det
skal minde os om gammelt trofast
Venskab.

Vi er meget hjemme og det vilde glæde os
meget ved at se Dem her og vise Dem
vort lille Hjem — “Dem” gjælder na-
turligvis ogsaa Deres Hustru, hvilket

[2]

jo burde være unødvendigt at tilføje.

Hvad om De kom en Aften og drak en Kop
The med os? Blot 2.) send 1.) et Kort Dagen
i forvejen, thi vi kunde jo være ude.

Med de venligste Hilsner til begge, som
vi saa snart haaber at se, fra min Hustru
og Deres hengivne gamle Ven
Johan Rohde

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling