Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret. Muligvis fra marts-april 1892

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Emil Hannover sender Johan Rohde et trykt korrekturark med J.F. Willumsens rettelser påført. Rohde skal returnere et nyt korrekturtryk med rettelserne indført, så Hannover kan gennemgå det og sikre, at Willumsens korrektioner er kommet med.

Transskription

Kære Ven,
Hermed Korrektur-Arket
med de af Willumsen billigede
Rettelser,
som jeg haaber
De maa finde forholdsvis
tilfredsstillende.
Send mig et nyt Korrektur-
Tryk paa Arket med W.,
da jeg jo skal staa ham
til Ansvar for Rettelsernes
rigtige udførelse.
Deres hengivne
E.H.

Mandag Aften

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Ingen datering. Kun "Mandag Aften" angivet. Brevets indhold kan placere det i foråret 1892, hvor Willumsens tekstbidrag til Den frie Udstillings katalog gav anledning til megen korrespondance og diskussion mellem Hannover, Rohde og Willumsen selv. Formentlig relaterer brevet sig til denne sag.

Se også brevvekslingerne mellem Hannover, Willumsen og Rohde i februar, marts og april 1892.

Den Hirschsprungske Samling