Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-11-25

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover vil gerne have en hurtig tilbagemelding om, hvorvidt fru Wildenrath har forladt København. Han har netop haft besøg af Carl Michelsen og Harald Bing, og har ved den lejlighed underskrevet sin kontrakt med Kunstindustrimuseet. Det lykkedes ham at blive ansat på de betingelser han oprindeligt ønskede.

Transskription

Kjære Ven,
Tjen mig i omgaaende at lade mig vide, om
Fru W. er rejst fra Kjbhn. og i saa Fald omtrent
naar.
Jeg har i disse Dage haft Besøg hernede af d’Hrr.
Bing og Michelsen og underskrevet min Kontrakt
med Museet. Jeg opnaaede sluttelig de Vilkaar, jeg
selv havde stillet.
Deres hengivne
E.H.
Paris, d. 25.XI.93

Forneden til højre med blyant:
Spørg om
1) Museumsordning
2) Sagot.

Fakta

Brevkort

Dansk

Datering i brev.

Paris
København

Den Hirschsprungske Samling