Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-04-26

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

26. IV . 98. Nyhavn 22

Kjære Ven! Deres lille Dreng er altsaa
død. — Der er jo for mig ikke mindste
Trøst at bringe; jeg vil kun bede Dem
og Deres Hustru være forsikret om,
at jeg forstaar Deres store Sorg.
Deres hengivne Johan Rohde .

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling