Menu

Emil Hannovers arkiv

1890-07-18

Afsender

Alice Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Alice Hannover glæder sig til at se Rohde igen snart. Hun svarer på Emil Hannovers vegne, da hun har tilladelse til at åbne og læse hans post.

Transskription

Fredag. Reventlowsg 22
Kjære Hr. Rohde
Hvis De vil være sikker paa at træffe
os, maa De komme inden 12 eller efter
5. Kom til Middag hvis det er Dem muligt,
men send mig Bud forinden. Vi glæder os
meget til at se Dem igjen. Jeg svarer for
min Mand, fordi han ikke var hjemme
da Deres Brev kom. Jeg har hans Tilladelse
til altid at aabne og læse hans Breve.
Paa snarligt Gjensyn Deres
Alice Hannover

Fakta

Brev

Dansk

Poststempel og Alice Hannovers angivelse af ugedag, der stemmer med poststemplets dato.

København
København

Den Hirschsprungske Samling