Menu

Emil Hannovers arkiv

1919-08-03

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen

Strandagervej 28. Hellerup.
3 August 1919.

Kære Hannover.
Tak for Brevet. De husker nok – det
var vistnok den Gang, da jeg satte Pietro Krohns
Mindetavle op i Kunstindustrimuseet — at De
selv bragte Billedet af “Lola” paa Tale. De
spurgte mig: om det var mit, eller om det
havde tilhørt Anna Petersen. Jeg svarede
Dem: at det var et Billede jeg havde bedt
Anna Petersen om at opbevare for mig. Jeg
lovede Dem at jeg skulde afhente det —
Det var en Fejl at jeg ikke gjorde det, og det
var tillige en Fejl af mig, at jeg ikke gjorde
min Proklama Ret gældende overfor Boet;
men jeg har aldrig vidst at der var noget der
hed Proklama, eller og jeg har aldrig tænkt over
det juridiske ved den Sag; Jeg passede
mine Ting og lod alt andet gaa sin Gang,
indtil De, som sagt, selv mindede mig
om Billedet –.
Da jeg ikke hentede Billedet i Anna

[2]
Petersens Bo, havde De dengang Grund
til at tro at Billedet var Anna Petersens,
og jeg anerkender “et imødekommende Skridt
fra Deres Side” i at De nu vil udlevere
mig Billedet. Jeg skal nok betale Rønne
for Restaureringen —
Den lille falske Elfenbensfigur, vil
jeg gærne overlade Museet, naar Museet vil
give mig, hvad den selv har kostet: nemlig
Fr. 125.
Det glæder mig at høre at alt staar vel
til hos Dem, og at Karen laver smukke Potte-
magerier. Min Koner laver ogsaa smukke
Sager — vi skal rose vore Koner som J.C. Christen-
sen forlanger — naar Huset tillader hende at
arbejde.
Gratulerer til den nye Kunstindustrimuseums
Bygning. Det vil blive morsomt for Dem at ordne
det nye Museum. Hæng nu ikke Pietro Krohns

[3]
Mindetavle paa en altfor “beskeden” Plads. Han
var dog os begge en god Ven, og jeg troer at mit
Arbejde er ham værdigt. — jeg sparede i
al Fald ikke mig selv da jeg lavede den.
Hverken Tak eller Ære har jeg faaet for den;
og det var ikke retfærdigt —*)
Paa onsdag rejser jeg, for smaa 8te Dage
til Skagen. Den kære Tuxemand har inviteret
mig. Han syntes jeg skulde have det godt
for en lille Tid mellem gode gamle Venner,
inden jeg om en Maaneds Tid igjen forlader
Danmark.

Med venlig Hilsen til Karen og Dem selv
Deres
J.F. Willumsen.

*) Jeg fik 1200 Kr., da Udgifterne var trukket fra, for et
Aars Arbejde eller mere —

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Hellerup

Strandagervej 28. Hellerup

De Hirschsprungske Samling.