Menu

Emil Hannovers arkiv

1888-11-03

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover undskylder, at han insisterer på, at Wildenraths navn ikke nævnes i forbindelse med det lotteri, de er ved at stable på benene for at skaffe penge til hans hjemrejsebillet. Hannover har sendt listerne til lotteriet ud dagen forinden, og han har indtil videre modtaget 135 kr.

Transskription

Poststempler:
KIØBENHAVN. V.
4 11 7 F

K.
OMB. 1
4 11 88

Udskrift:
Hr. Johan Rohde
Nyhavn 22
K

Kjære Ven,
Bliv ikke vred over, at jeg indtrængende
beder Dem undgaa at nævne W.’s Navn.
Jeg kan ikke forsvare over for ham ikke
at gjøre alt, hvad der kan gjøres, for at
hans Navn ikke bliver nævnt. Jeg har
sendt Listerne ud igaar; til nu indgik 135 Kr.
Deres hengivne
E.H.
3/11-88

Fakta

Brev

Dansk

København
København
Johan Peter Wildenrath

Den Hirschsprungske Samling