Menu

Emil Hannovers arkiv

1910-10-26

Afsender

Joakim Skovgaard

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Over dateringen med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard, Joakim

Rosenvænget 26 Oktbr 1910

Kjære Hr Direktør E. Hannover!

Hermed 6 Vasetegninger af
B. og hans stager.
Skulde De ikke have brug for alle
tegningerne, sender De mig måske
de udskudte tilbage med det samme.
Til Achen kan jeg ikke bekvemme
mig til at skrive, jeg har vist lånt den
karton flere gange. Den anden kan jo
også gå, hvis De kan hitte den. Den
blev købt af en mand, som dengang
boede i Helsingør.
De husker nok højdemålet på den
højeste karton der bliver at skaffe plads
til hos Hirschsprung, for …højdens
skyld. Deres ærbødigt hengivne
Joakim Skovgaard

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

Den Hirschsprungske Samling