Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover har netop mødt Carl Behrens på Café Bernina. I forbindelse med en kommende fest er Hannover og Behrens uenige med Rohde, som har foreslået bordplan for hele selskabet. Hannover påpeger at selskabet udgøres af flere mindre grupper der kender hinanden indbyrdes, og som vil foretrække at sidde sammen med dem de kender. Men Hannover er blevet lidt beruset mens han har siddet på Bernina, og kan derfor ikke komme med flere gennemtænkte argumenter imod Rohdes forslag. Hannover lover at skrive en omtale af Kunstforeningens udstilling.

Transskription

Lørdag Form.
”Bernina”

Kjære Rohde,
Carl Behrens, som jeg lige mødte,
beklagede sig over Dem. De gjør ham
kulret i Hovedet, siger han, – næmlig
dermed, at De vil have faste Pladser
for hele Selskabet. For en Gangs Skyld
synes jeg, De har Uret og han Ret, og
han slap mig ikke, før jeg indstændig
havde lovet ham at lade Dem vide,
at dette var min Mening om Tingen.
Der møder jeg ved en saadan Fest
adskillige smaa sluttede Selskaber
og Kliker, for hvilke Morskaben
ved Festen er betinget af, at de
kommer til at ”sidde sammen”
Alene af den Grund er Deres Arrange-
mentsforslag ikke heldigt, synes jeg.
Hvis ikke jeg sad her i ”Bernina” og
havde drukket noget afskyeligt Øl, der
har omtaaget min Bevidsthed, kunde
jeg sikkert finde paa mange andre
Indicier mod Dem, end dette ene. Men
jeg synes forresten, Deres Samvittighed
maa forbyde Dem at gjøre Carl mere
kulret, end han i Forvejen er.
Deres hengivne
E.H.

[i venstre margen:]
Jeg skal nok skrive nogle Linier om Kunstforeningens Udstilling

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Carl Behrens

Den Hirschsprungske Samling