Menu

Emil Hannovers arkiv

1904-08-08

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Hannover
øv. th.:] Rohde

8 . VIII . 1904
Kvæsthusgade . 3

Kjære gode Ven.

Tænk Dem jeg har faaet en Datter! —
igaar Eftermiddags — og min Hustru og den
lille har det godt.

Jeg husker endnu saa tydeligt Deres
rørende Glæde, da De var bleven Fader[.]
De vil derfor kunde forstaa min;
De skal da ogsaa være den første af
mine Venner, som faar Meddelelsen.

Og vær nu ikke vred paa mig, fordi
De ikke har set mig; det er virkelig ikke,
fordi De var mig mindre værd end

[2]

tidligere, men hverken min Hustru eller jeg har
haft lyst til at besøge nogen, før vi vel havde
overstaaet denne Begivenhed, som i hvert Fald
jeg har imødeset med saa stor Ængstelse.

Og Tak saa for det rare, kjærlige Brev om
mig og mit Arbejde, som De sendte mig
til Venezia, og som skaffede min Hustru ikke
mindre Glæde end jeg selv. Jeg fik det,
som jeg stod i Begreb med at bryde op
til Paris og havde herfra tænkt ... mig at
sende Dem et Svar. Jeg blev imidlertid
meget syg — ikke farligt, men meget smærte-
fuldt af Nyrekolik, noget jeg aldrig før i mit
Liv havde kjendt noget til, ... strax efter
min Ankomst til Paris, og efter en halv
Snes Dages Sengeleje maatte jeg efter Lægens

[3]

Raad rejse syg hjem.

Jeg er dog nu helt restitueret efter denne
kjedelige Historie og glæder mig nu til snart
at trykke Deres Haand.

Venlige Hilsner til Deres Hustru og
Dem selv fra os begge
Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling