Menu

Emil Hannovers arkiv

1889-01-09

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover skriver fra Tyskland og beder om nyt hjemmefra. Bl.a. har han hørt rygter om, at kunsthistorikeren Peter Johansen har forfattet teksten til Ferdinand Meldahls seneste udgivelse, under Meldahls navn.

Transskription

Berlin, Unter d. Linden 58
9 – 1 – 89.
Kjære Rohde,
jeg længes lidt efter at høre fra Dem; – om W.
om Møller-R., om ”Kunstbladet” gaar ind, om
Langes Foredrag i Kunstforeningen o.s.v. Sig ogsaa til
Christiansen, at han dog skulde skrive til mig en
Gang. …………Peter J. ……..
……………………..?
Det Rygte har
naaet mig, at Peter J. har skrevet Texten til Etats-
raad, Direktør M.'s sidste Bog under M.’s Navn.
Er det sandt? Fortæl mig lidt om, hvad gode Venner
maler, og om Formaningen til dem i Italien har
hjulpet.
Venligste Hilsener fra min Kone og Deres hengivne
Emil Hannover.

[I venstre margen:]
De skulde komme lidt herned!

[I højre margen:]
Min Kone siger, det er Bysladder, jeg vil vide.

Fakta

Brev

Dansk

Se de udvekslede breve 18/1, 21/1 samt 4/2-1889 for uddybende information om de oplysninger, Hannover efterspørger her.

Berlin
København

Den Hirschsprungske Samling