Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-07-07

Transskription

d 7de Juli 98
Herr H Slott-Møller
fT Middelfart
Med Tak for modtagne
Brev af 2d ds med Hensyn
til ”Aftenbilledet” beklager
jeg ikke for Øieblikket
ialt Fald, at kunne imøde-
komme Deres Ønske, idet jeg
maa henholde mig til min
Udtalelse til Dem! Jeg skal
imidlertid gjøre hvad, jeg kan,
og ved Leilighed søge at
at[sic] anbefale Kjøbet af
et af Deres Malerier
Derfor vil jeg bede
Dem give Portneren Meddelelse
om Adgang til at see
Aftenbilledet, idet jeg

[2]
samtidig vil anbefale
Dem som omtalt at lade
en forgyldt Liste blive an-
bragt, da det sikkert
vil bidrage meget til at
fremhæve Virkningen.
Maa jeg tillige bede
Dem lade Portneren vide,
at han kan udlevere
Billedet, saafremt det
maatte ønskes.
Med venl. Hilsen
Deres
Heinr. Hirschsprung

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev.

Den Hirschsprungske Samling