Menu

Emil Hannovers arkiv

1888-11-22

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover befinder sig endnu i København på grund af sygdom. Hans svogers kompagnon har på Børsen fået afsat mere end 30 numre til Wildenraths lotteri.

Transskription

Kjære Ven,
De bliver vel forbavset ved at høre, at jeg
er i Byen endnu. Jeg har været syg siden den
Dag, jeg skulde rejse og er først nu kommen lidt
op. Jeg længes efter at høre lidt om ”Sagen”. Min
Svoger gav sin Compagnon Sachs en Liste, – nej
det er sandt, det var fra Seligmann han fik den, og
han skaffede paa Børsen Afsætning paa mere
end 30 Numre. Saa Resultatet maa vel
være ganske godt? Deres hengivne EH.

Min Kone hilser

[I margenerne:]
Lad mig vide, saasnart Tilladelsen
er given.

Jeg modtog nu det i medfølgende Brev
indlagte

Fakta

Brev

Dansk

Poststempel

København
København

Den Hirschsprungske Samling