Menu

Emil Hannovers arkiv

1889-02-13

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover takker Rohde for nogle tilsendte udklip hjemmefra. Han indrømmer ikke at have læst Vilhelm Kleins artikler. Han har tidligere overvejet at skrive noget om Klein, men har droppet idéen for nu. Hannover er i Berlin og har ikke tid til at skrive mere på grund af travlhed inden sin snarlige afrejse til Paris.

Transskription

Berlin 13/2-89.
Kjære Ven,
Tak for Deres forskjellige Sendinger, Udklip etc.
Kleins Artikler har jeg ikke læst. Det var ganske
vist en Gang min Plan at skrive en Karakteristik
af K., men jeg føler mig i Øjeblikket aldeles ikke
mere kaldet til at rage andres Kastanier ud af Ilden.
At det ikke er af Frygt for Ilden, véd De jo. Jeg har
saa meget at bestille i denne Tid før min Afrejse til
Paris, at De maa nøjes med disse Linier. Tak Chr.
for hans Brev. Saasnart jeg kan, skal jeg skrive til
ham. Jeg underhandler nu selv paa Ny med Madame
i rue Richelieu.
Venligste Hilsener fra min Kone og
Deres hengivne
EH.

Fakta

Brev

Dansk

Berlin
København

Den Hirschsprungske Samling