Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret

Ophavsmand/nøgleperson

Jens Ferdinand Willumsen

Transskription

Der er ogsaa de morsomme
Bonde potte mager arbejder fra
Talavera ved Toledo —
—Læderarbejder — e.t.c.

[;idt på arket en tegning i blyant af en krukke og et bronzelod]

Krukken er et Bondearbejde eller

[2]
saadant noget, Glasuren enkelte Steder
noget ru. Der er ingen Lüster
paa den. Men den er sjælden —
og god i hele sin Aparition.
Bronseloddet staar tegnet her
som den anden Tegning.
Her er ogsaa en Masse gamle
Smykker, som jeg selv har købt
nogle af, saa De kan forstaa
at Priserne ikke kan være
svimlende.
J.F.W.

Fakta

PDF
Note

Dansk

Datering afventer

Den Hirschsprungske Samling