Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-12-02

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Rohde har igennem Albert Kaempfen fået henvisning til en afhandling om kunstadministration i Frankrig. Det er et omfattende og dyrt værk, så inden han anskaffer det vil han orientere sig i det på biblioteket. En del ændringer i den administrative praksis har dog fundet sted siden værkets udgivelse i 1885. Hannover har desuden fået en anbefaling med til Nationalarkivet, så han kan se de håndskrevne tilføjelser til manuskriptet, men håber det vil være nok at gennemlæse bogen. Hannover lover at kontakte Edmond Sagot [angående dennes ønske om at åbne en afdeling af sin kunsthandel i København; Se Rohdes brev til Hannover 28. november 1893]

Transskription

Paris, d. 2.XII.93
Kjære Ven,
Jeg var i Dag hos M. Kempfen, Direktøren for
Louvre.
Han gav mig Anvisning paa
Traité de l’administration des beaux-arts
Par P. Dupré et G. Ollendorf. Paris 1885, 2 vol.
in 8o.
Da det er et temlig stort og formodentlig ikke helt billigt
Værk, vil jeg se paa det i Bibliotheket paa Mandag,
inden jeg kjøber det. Indeholder det, hvad der søges, skal
jeg kjøbe det og sende Dem det strax.
Administration var dog, efter Kempfens Sigende, siden 85
undergaaet nogle Forandringer, men disse var ikke frem-
komne paa Tryk. Han gav mig en Anbefaling med til
Nationalmuseernes Arkivar for at jeg kunde faa Lov at gjøre
Udtog af de haandskrevne Tilføjelser. Men ærlig talt haaber
jeg, vi kan nøjes med Bogen.
Deres hengivne E.H.

I venstre margen:
Sagot skal jeg huske.

Fakta

Brevkort

Dansk

Datering i brev.

Paris
København
Albert Kaempfen
Edmond Sagot

Den Hirschsprungske Samling