Menu

Emil Hannovers arkiv

Efter april 1886

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover takker for en tegning af Rohde, som han og hustruen har modtaget som gave fra "Kliken".

Transskription

Kjære Rohde,
Tusind Gange Tak for Deres smukke
Tegning. Vi tro at vide, at det har været et
Offer for Dem at træde ud af den Hemmelighedens
Kappe, hvori De ellers svøber Dem, og vi er
Dem derfor dobbelt taknemlige. Vi betragter
”Klikens” Gave som en af vore bedste Ejendele
og modtager den som en skattet Erindring om
de gode Venner og Veninder.

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

I Sofie Holtens brev dateret 15. april 1886 fremgår det, at hun og Emil Hannover endnu ikke har truffet hinanden. Nærværende brev må datere sig senere.

"Klikken" må henvise til Johan Rohde, Rasmus Christiansen, Harald og Agnes Slott-Møller og Sofie Holten. Kliken omtales i Emil Hannovers ungdomserindringer (Emil Hannover, Erindringer fra Barndom og Ungdom, red. H.P. Rohde (København, 1966), p. 162).

Den Hirschsprungske Samling