Menu

Emil Hannovers arkiv

1897-10-27

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Kære Hannover

Da jeg af min Hustru fik
meddelt, at De længes efter
at høre om Bings Svar paa
mit Forlangende, saa vil
jeg saa hurtigt som muligt
meddele Dem det. Han
fandt Forlangendet meget
beskedent og antageligt, og
tilføjede, at han vidste at
det ikke vilde være til Hinder
for Planens Realisering, bare
jeg havde været noget mindre
beskeden[;] det havde derfor
nok gaaet i Orden, dog herved
er intet at gøre. Tak for Laanet
af (Karen) Deres Hustru igaar,
hun skal roses, hun sad saa rigtigt
pænt, hende kan De nok faa

[2]
Glæde af, hun har lovet at
komme igjen paa Lørdag ved
12 Tiden, saa skal hun foto-
graferes, det skal hun, fordi
hun er saa sød at komme
og sidde.

venlige Hilsener
fra
J.F. Willumsen
Hellerup d 27 Okt 1897.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Hellerup

Den Hirschsprungske Samling