Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-06-06

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannovers yngste søster har lovet at skaffe anden del af Holger Drachmanns roman "Forskrevet" til Rohde. Hannover spørger Rohde om han vil låne ham Huysmans romaner.

Transskription

Lyngby, Lørdag
Kjære Herr Rohde,
Min yngste Søster har lovet at skaffe
Dem 2den Del af ”Forskrevet”. Enten
sender hun den til Deres Bopæl i Ny-
havn, eller hun lægger den ned til
Portneren i Kronprinsesseg. 8, hvor De kan
hente den Mandag Formiddag.
Hvis De endnu har Lyst til at laane os
Huysmans Romaner, vil jeg bede Dem
være saa venlig at lægge dem frem, saa
at jeg kan hente dem hos Deres Familie,
naar jeg en Dag kommer til Byen.
Venlig hilsen fra min Dreng og Deres heng.
A Hannover.

Fakta

Brev

Dansk

Poststempel

Lyngby
København

Den Hirschsprungske Samling