Menu

Emil Hannovers arkiv

1919-09-10

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen
Strandagervej 28
Hellerup.
10 Sept 1919

Kære Hannover.

Jeg har nu betalt Rønne for
Repareringen af “Lola dansende”
25 Kr. Dette meddeler jeg Dem
For en Ordens Skyld.
Bag paa Billedets Blindramme
ser jeg, at jeg, dengang jeg bad
Anna Petersen om at opbevare
Billedet for mig, skrev har skrevet
“Laant til Anna Petersen af
J.F. Willumsen” Det er en Skrift
der fylder 56 cm i Længden,
saa den kan nemt ses, og her-
ved maa enhver Misforstaaelse
være hævet.
Da jeg i Løbet af Maaneden

[2]
rejser tilbage til Nice, saa
var det vel ogsaa bedst om
vi fik afgjordt vort Mellem-
værende m. H. t. den lille
Skakfiguren. Fik De mit
Brev desangaaende?

Med venlig Hilsen til Dem
og Karen.
Deres hengivne
J.F. Willumsen

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Hellerup

Den Hirschsprungske Samling