Menu

Emil Hannovers arkiv

1904-12-13

Afsender

Emil Hannover

Modtager

A. Christiansen

Transskription

Hr. Forlagsboghandler A. Christiansen.
Jeg tilskrev midt i forrige Uge
Hr. Gudmann og bad ham give Dem
et Vink om, at det nu vilde være mig
bekvemt at modtage mit Tilgodehavende.
Da dette desuagtet ikke er kommet mig i Hænde,
maa jeg formode, at Hr. Gudmann
har forsømt at gøre Dem opmærksom
derpaa mit Ønske, hvorfor jeg med
nærværende gentager dette for Dem.
Tillige Samtidig gør jeg Dem opmærk-
som paa, at jeg flere Gange forgæves
har anmodet Kihls Trykkeri om de
mig stipulerede Aftryk af min
Artikel. Maaske vil De være saa
venlig elskværdig ogsaa i saa Henseende at bringe
vort Mellemværende til behagelig Afslutning.
Ærb.
EH.

13. XII .04

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev

Emil Hannovers brev er stilet til Rasmus Christiansens bror, forlægger A. Christiansen. A. Christiansen omtales i en række af særligt Rasmus Christiansens breve. Biografisk information om forlæggeren er endnu ikke fundet.

Den Hirschsprungske Samling