Menu

Emil Hannovers arkiv

Perioden 1890-1894

Modtager

Emil Hannover

Transskription

9 rue des fourneaux 16 Juni

Kære Hannover

Tak for Aviserne og Tak for Brevet.
Jeg agter at skrive til Dem en af de
første Dage, i Dag staar jeg lige i
nogle ceramiske Experimenter, jeg
har faaet Galde[?] Petersen til at
tegne Fadet, han haaber at Teg-
ningen maa være passabel, an-
gaaende Grækerinden har jeg intet
tilgode tværtimod jeg skylder for
Fragten fra franske Grændse og
til København;
Mange Hilsener fra Familien
Willumsen
til Dem[,] Christiansen og andre
gode Venner.

Fakta

Brev

Dansk

Brevet er uden år. Indhold og afsendersted peger på, at det stammer fra perioden 1890-1894, hvor Willumsen opholdt sig i Paris og eksperimenterede med keramikken.

Paris, Rue des Fourneaux

Den Hirschsprungske Samling