Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-07-28

Modtager

Emil Hannover

Transskription

28.VII.98

Kjære Hannover

Jeg kommer ikke til Kjøben-
havn endnu da jeg
har faaet at vide at
en Mand som jeg haabe-
ede mulig at faa noget
ud af er paa Ferierejse
og ikke til at træffe
før over Midten af
August – og da man
fra Michelsens Værk-
sted har svaret mig,
at man fandt at
det vilde være mer
formaalstjenligt, om jeg

[2]
ventede endnu et
lille Stykke Tid med
at se hvad de der
har gjort, da Værk-
stedschefen Henriksen
har Ferie og er borte
vilde en Tour til
Byen jo være ganske
urimelig for mig at
foretage –
Derfor vil jeg
bede dig om jeg nu
maa have Lov at
gjøre Brug af dit
venlige Tilbud om
at laane mig

[3]
de omskrevne 100 Kr
saafremt du da
ikke siden har truffet
anden Disposition
over dem da de
Penge jeg har umulig
kan slaa til, til
20de August.
Jeg skal tilbagebetale
dig dem saa snart
jeg faar noget ordnet
hvad enten det nu
bliver ved Salg eller Arbejde
og ihvert Fald skal
du faa dem til
October det var
jo til den Tid du

[4]
skrev at du kunde
undvære dem.
Ak hvor er det
dog afskyeligt Aar
efter Aar at være
sine Venner saa
besværlige Venner –
Med de bedste Hils-
ner til Karen og
dig selv er jeg din
hengivne
Harald Slott-Møller

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev.

Den Hirschsprungske Samling