Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-02-05

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

5. II .98. Nyhavn 22 K.

Kjære Ven! Gjør mig den Tjeneste at sende mig
Werenskjolds Adresse. — Hvorledes staar det ellers
til i Deres Hjem. ? Med en venlig Hilsen
Deres hengivne Johan Rohde
Tak for Kunstbladet!

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling