Menu

Emil Hannovers arkiv

1895-11-08

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Hellerup d 8 Nov. 1895

Kære Hannover

Deres Brev forledent var
mig meget velkomment, da
jeg nemlig ikke kan nægte
at jeg i den sidste Tid har
sukket efter en Forsoning mellem
os og jeg griber gærne Lejligheden
til at faa en slig i Stand,
paa den anden Side vil jeg
ikke skjule for Dem at Deres
Brev stødte mig en Smule paa
den Maade De opstillede nogle
Formler for en Fredstraktat.
Det falder mig imidlertid ikke
svært nu at forsikre Dem om
ligesom jeg i det
første Brev efter Bruddet og
skrev til Dem og til vore
Venner har sagt, at jeg den

[2]
Gang ikke vilde Dem tillivs,
men den skrækkelige Artikels
Forfatter, som uheldigvis viste
sig at være Dem, og jeg havde
Grund til ikke at antage at
De ikke var Forfatteren, da
den daarlige, løse Journalistik
ganske helt og holdent var Rodesk
og ikke Hannoversk. Da det den
Gang var Dem der blev vred
paa mig og jeg var uforstaa-
ende overfor Deres Vrede, havde
jeg ikke andet at gjøre end holde
mig passiv indtil det Punkt
kom hvor De søgte en Tilnær-
melse, da denne er kommen,
skal det saaledes paa ny stiftede
Venskab, haaber jeg, blive mig til
Glæde og skal jeg glæde mig til
at vrage nogle af de mange

[3]
løse Fyre som i den sidste Tid
har flagret omkring vort Hus;
jeg troede mellem de mange
at finde et mig tiltalende
Menneske.

De venligste Hilsener
Deres hengivne

J. F. Willumsen

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Hellerup

Den Hirschsprungske Samling