Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-11-03

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

I tilfælde af at Rohde ønsker at sende en kondolence, fortæller Hannover, at Frk. Trapplers ældste søster er død. Han spørger om Rohde kan sende ham 200 francs, som han skylder. Hannovers kredit er nemlig ved at være i bund, og han ved at Slott-Møllers ikke vil være i stand til at tilbagebetale ham i øjeblikket. Han beder også om nyt vedrørende hr. og fru Wildenrath, og takker for Rohdes oplysninger om dem i forrige brev. Hannover har sammen med Sophus Claussen været til prøve på Ibsens skuespil "En Folkefjende", opført af Lugné-Poes teatertrup og instrueret af Herman Bang i Montmartre. Hannover er imponeret over at se Bang arbejde, og de franske skuespillere har tydeligvis stor respekt for ham. Et morsomt optrin opstod, da Bang ville instruere to skuespillere i at spille en scene "mere erotisk". I en forkert oversættelse af det danske ord "erotik" til fransk, kom Bang for skade at bede dem spille "mere sjofelt". Det, samt de franske skuespilleres sproglige misforståelser, morede Hannover og Claussen sig vældigt over. Begge blev behandlet med stor respekt fordi de forstod Ibsens modersmål. Hannover har talt med Christiansen, som godt ved at han er et fjols, men han er forelsket, og der er da ikke mere at gøre.

Transskription

På første side er der regnestykker i venstre margen og foroven, de fleste med blæk. De er forsøgt udvisket.

Paris
3 Novb. 93

Kjære Rohde.
Da De muligvis i den Anledning
vil sende Mlle Trappler Deres Kort,
meddeler jeg Dem, at hendes ældre
Søster i Dag er død efter et meget
langt Sygeleje.
Er det Dem muligt omkring d. 15de
at sende mig 200 francs? I saa
Fald vil jeg gærne have dem. Jeg har
næmlig maattet udlaane igjen
af mit Kreditiv, og da ogsaa
S. M. inden min Rejse tog en
større Bid deraf, er der ikke
meget tilbage, og jeg er fuldstændig
paa det rene med, at jeg ikke kan
bede sidstnævnte erindre deres
Skyldighed. Resten af de ca. 400 francs
(jeg regner: 300 Mark = 267 Kroner og ca.
70 Kroner fra tidligere) kan jeg da maaske
faa en Gang i Begyndelsen af Decem-
ber.
Lad mig sige Dem, at hvis dette
Arrangement volder Dem altfor
store Vanskeligheder, saa kan jeg

[2]
vente med i hvert Fald Halv-
delen til jeg kommer hjem.
Fra Fru W. har jeg længe ikke
hørt noget. Hvad er hendes Bestem-
melse for Fremtiden? Hvor er W. og
har han for længere Tid forladt
Kjøbenhavn? Tak iøvrig for alle
Oplysningerne, der – mærkelig nok –
næsten alle var mig nye.
Igaar Aftes var jeg Gud
hjælpe mig til Rolleprøve paa
”En Folkefjende”, som Lugné-Poe
og hans Trup skal spille paa
Torsdag. Jeg var gaaet ud for at besøge
Soph. Clausen; i samme Hotel
boer Bang, og han er Sceneinstruk-
tør. Han spurgte os, om vi ikke
vilde med, og da jeg ikke vilde nægte
mig den Fornøjelse at se Bang agere,
modtog jeg Opfordringen. Det er ikke
mere end Skyldighed at sige, at han

[3]
gjorde sine Sager aldeles ypperlig, og de
franske Skuespilleres havde aabenbart
den største Respekt for ham. Hvert Ord
af ham var dem en Lov, og han sloges
drabelig mod deres ”trop de bruit”. Jeg
troer, Stykket vil komme til at tage
sig udmærket ud. Prøven foregik i
et ubeboet Atelier oppe paa Mont-
martre; der spilledes i Overfrakke,
med vaade Paraplyer og opsmøgede
Benklæder. Ikke destomindre med stor
Alvor.
Kosteligt var det, da Bang, der forresten
taler meget godt Fransk, pludselig
brød ind i Scenen mellem Petra
og hendes Tilbeder (jeg husker ikke
hvad han hedder): Celà ne marche
pas, celà ne marche pas de tout,
celà faut être beaucoup plus
érotique. Forbavselse og Forfærdelse i
hele Selskabet. ”Un écrivain érotique”
betyder paa Fransk en Pornograf og
Ordet érotique ikke andet end: sjofel.

[4]
”Ah, mais chez nous . . . chez nous . . . .
c’est un mot . . . . c’est un mot . .
un mot presque divin” sagde Bang,
da han opdagede sin Fejltagelse, og
Claussen og jeg var ved at dø af
Latter over denne Forklaring af
det erotiske fra Bangs Mund.
Forresten blev vi naturligvis
behandlede med Honnør paa Grund
af den ellers ikke skattede Egenskab,
at vi kunde forstaa det Sprog, som
Ibsen skriver. Det hele var uhyre
kuriøst, og de franske Skuespilleres
Misforståelser af Replikernes Art
og Mening kostelig.
Hilsener fra Christiansen og
Deres hengivne

Emil Hannover

Jeg har talt med Chr. Han ved godt selv, han
er dum, men han er forelsket. Der er vist
intet at gjøre. Min Lid staaer nu til
Pigebarnet.

Fakta

Brev

Dansk

Paris
København

Den Hirschsprungske Samling