Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-05-26

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

26. V . 98. Nyhavn 22.

Kjære Ven! Grønvold beder
mig om omgaaende at lade ham
vide, naar Eckersberg malte sit
bekjendte Thorvaldsen-Portræt.
Da jeg ikke er sikker paa ganske
nøjagtig at vide Aaret[,] beder
jeg Dem om at sende mig
Aarstallet.
Venlig Hilsen Deres
Johan Rohde.

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

Den Hirschsprungske Samling